Welkom

Tegenwoordig worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat het belangrijk is om bij ziekte en problemen, bij zowel mens als dier verder te kijken dan de lichamelijke klacht. Zij zoeken naar de werkelijke oorzaak.


Lichamelijke klachten en problemen kunnen ontstaan doordat emoties in onbalans zijn of door spanningen en stress. Spanningen van het dier zelf en ook in de omgeving van het dier. Door dit evenwicht te herstellen kan ook het lichaam zich op natuurlijke wijze herstellen.

 

Dieren zijn heel goed in het aanvoelen van energie. Emotie is ook energie. Mensen zenden voortdurend informatie zonder dat we ons er echt van bewust zijn. Dieren pikken dit op en reageren daar automatisch op. Een dier voelt precies of zijn mens blij, bang, boos of verdrietig is. Als een mens in onbalans is zal het dier dit ook aanvoelen en kan daar ook van uit balans raken. De oorzaak van de klacht bij een dier is daardoor soms ook te herkennen bij de mens bij het dier. Daarvoor is het belangrijk om in dat geval niet alleen het dier maar ook de onbalans van de mens bij het dier te bespreken.