Opstelling

Zo werkt het

Wij zijn allemaal onderdeel van een groter geheel (familie, werk, school, geloof, cultuur). Ons gedrag wordt onder andere bepaald door de plaats die wij innemen in deze verschillende ‘systemen’. Een Systeemopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger.

 

Een opstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de personen die betrekking hebben op dat vraagstuk worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant'. De representanten krijgen een plaats in de ruimte ten opzichte van de anderen. Zij worden opgesteld.

 

Door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie komen verstrikkingen aan het licht. Deze hebben geleid tot stagnatie in het leven van de cliënt. Aan de hand van aanwijzingen van mij als begeleider, brengen de representanten beweging in deze stagnatie.

 

Als therapeut probeer ik door het opstellen van iemands systeem, niet direct zichtbare relaties tussen personen, en eventuele knelpunten daartussen, te herkennen en zo mogelijk weg te nemen zodat de cliënt weer verder kan groeien. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Wanneer

  • Voor inzicht bij beslissingen
  • Voor inzicht en heling in relaties met anderen
  • Voor inzicht en heling bij onverklaarbare stagnatie
  • Om emoties een plek geven (angst, zorgen, schuld, schaamte)
  • Bij het omgaan met en emotionele heling bij ziektes
  • Om je plek vinden
  • Voor problemen met jouw dier